dimecres, 8 de febrer de 2017

Recuperacions de cursos anteriors

Benvolgudes famílies,


Els  comuniquem  que  el  proper divendres  24 de  febrer  de  2017 es  realitzaran  les proves  de
recuperació  de  matèries  pendents  de  cursos  anteriors,  per  a  aquells  alumnes  que  els  quedessin
pendents. Els resultats apareixeran als comentaris de notes del butlletí de la  segona avaluació.
Per accedir al contingut que han de preparar i les feines a presentar, ho podeu fer des de la web amb l'enllaç: https://sites.google.com/escolapovill.net/socials/página-principal o  bé,  des  del bloc de secundària de la pàgina web de l'escola.

Durant tot el dia, hi haurà una aula habilitada dins de l'edifici d'ESO, per realitzar les proves. En cas que un  alumne  arribi  tard,  el  professorat  es  reserva  el  dret  de  no  deixar-li  fer  l'examen, sempre  i  quan aquest retard no estigui justificat.

El  professorat ja ha notificat als alumnes,  que tenen alguna assignatura per recuperar,  quines són les feines a presentar i si han de fer examen o no. També aprofitem per  recordar-vos  la importància que tenen aquestes  recuperacions,  per  fer  pujar  la mitjana de l'expedient acadèmic dels vostres fills/es.


Horari de les recuperacions