dimarts, 9 de gener de 2018

Proves de recuperacions de cursos anteriors

Benvolgudes famílies,


Els  comuniquem  que  durant el  divendres 23 i el dilluns 26 de febrer,  del  2018, els alumnes podran  realitzar  les proves  de recuperació  de  les matèries  pendents  de cursos anteriors.

Des de la web, amb l'enllaç: https://sites.google.com/escolapovill.net/provessetembre/p%C3%A1gina-principal?read_current=1, o  des  del bloc de secundària de la pàgina web de l'escola, podeu consultar tota la informació necessària per la realització de les proves. L'accés està limitat només a usuaris del centre. Per tant, per poder visualitzar el contingut és necessari que tingueu oberta una sessió de correu de l'Escola Povill  "nom.cognom@escolapovill.net". Tots els alumnes en tenen una creada.

Durant aquests dos dies, hi haurà una classe habilitada dins de l'edifici d'ESO per realitzar les proves esmentades, mentre la resta d'alumnes continua realitzant l'activitat normal a la resta d'aules. En cas que un  alumne/a  arribi  tard,  el  professorat  es  reserva  el  dret  de  no  deixar-li  fer  l'examen, sempre  i  quan aquest retard no estigui justificat.

Horari de les recuperacions